PENSJONISTENE HEVER STEMMEN

For tre år siden samlet Pensjonistforbundet 5000 mennesker foran Stortinget for å demonstrere vår misnøye med reguleringen av pensjoner. 7. juni gjør vi det igjen!

Hvorfor?

Statens tilbud i trygdeoppgjøret viser en manglende forståelse for alders- og uførepensjonisters situasjon. Alderspensjoner underreguleres i forhold til lønningene. Men de som lever av pensjon får i beste fall 2/3 av den lønnen de hadde som yrkesaktive. Og de har de samme utgiftene som alle andre.

Vi krever derfor at pensjonene reguleres om lag som lønningene – det må bli slutt på underreguleringen!

Staten «tilbyr» pensjonistene en halvering av etterslepet fra 2021 – og vil frata oss to milliarder kroner.

Dette finner vi oss ikke i!

I en tid der alle priser stiger, er det ingen tvil om at de som har minst, får det vanskeligst. Og når pensjonene kun reguleres med prosent, får de som har de laveste pensjonene, det laveste tillegget. På den måten øker forskjellene blant pensjonistene, år for år.

Det er skuffende at sittende regjering ikke vil bidra til å utjevne forskjellene, ved å gi litt mer til de som har de laveste pensjonene.

En enslig minstepensjonist får 670 kroner mer i måneden med dette oppgjøret. Det er ikke nok!

Hvor?

Eidsvolls plass (foran Stortinget)

Når?

Tirsdag 7. juni kl. 12.00

Hvem?

Vi ønsker alle uføre- og alderspensjonister velkommen til denne markeringen, for å vise Stortinget og regjeringen at vi står sammen og er utålmodige. Vis at du bryr deg og at pensjonister også kan si ifra!