Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Ordinært årsmøte 28.februar

Pensjonistene koser seg med kaffe og kaker

Årsmøtet holdes på SámiidVuorkkáDávvirat, museet

Vi inviterer medlemmene til årsmøtet, og vi behandler årsmelding og regnskap for 2021, og vi foretar valg av nytt styre. Arbeidsplan og budsjett for 2022 behandles også. Etter møtet inviteres deltakerne til middag på ett av bygdas spisesteder.