Områdemøte Nordfjord

Tre styremedlemmar frå kvart lag kan møte, de melder dykk på innan 30.oktober til; sognogfjordane@pensjonistforbundet.no Oppgi namn, lag og ev. matallergiar.

Tema for møtet:

«Runde rundt bordet»

Kva er status/utfordringar i ditt lokallag?

Kva behov ser de hos eldre i din kommune?

Kva aktivitet har de eller ynskjer de å få til?

Kva hjelp/støtte ynskjer de frå fylket?

Lunsj

Info frå dagleg leiar/styret: