Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Nyttig informasjon om kost og ernæring

På alle våre arrangementer tilbyr vi god og gratis servering! Og en hyggelig prat.

I samarbeid med de lokale helsemyndighetene vil vi arrangere et orienteringsmøte om mat og ernæring for våre lokale pensjonister.

Tirsdag den 23. november fra kl 13 til 15 vil vi ha et orienteringsmøte i festsalen på Mysen bibliotek. Irene Teigen Paulsen er vår ekspert på temaet mat og ernæring. Hun er utdannet ernæringsfysiolog og ansatt som fagrådgiver i Indre Østfold Kommune.

Dette er et tema som er blitt mye omtalt i media den siste tiden. Man snakker om slankepress blant ungdom, men det motsatte er ofte tilfelle bland mange pensjonister: Eldre mennesker spiser for lite og har ofte feil kosthold. Irene vil denne dagen ta opp de ernæringsspørsmål som er spesielt aktuelle for vår aldersgruppe.