Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Nye arrangementer

Vi har store planer for høsten 2021

Torsdag den 2. september sparket vi i gang Sterk og Stødig på Mysen. Disse treningsdagene for eldre som har problemer med balansen, finner sted i gode lokaler på Kulturtorget midt i Mysen sentrum. Det møtte 27 menn og kvinner denne torsdagen, og målsetningen er at de skal møtes en gang i uka ut dette året. Fra Fylkeslaget blir det bevilget et beløp som gjør det mulig for oss å bekoste kaffe og vaffel til hver deltager etter hver treningsdag. Dette vil bli servert i bibliotekets kafé. Etter en hard arbeidsøkt fortjener man dette; hyggelig samvær og en god prat får man aldri nok av!

Vi har etablert en datastue som vil bli lokalisert på det samme Kulturtorget. Et styre er stiftet, og tre instruktører har meldt seg. Disse vil bli kurset av Seniornett midt i september, og det første datakurset for pensjonister vil starte første uke i oktober. Nøyaktig dato vil vi komme tilbake til. Følg med på annonser i Pensjonisten og i lokalavisa. Våre medlemmer vil få nærmere beskjed på SMS.

Vi vil også starte nye kurs i bruken av smarttelefon, antagelig sist i september. Igjen vil medlemmer av Eidsberg Pensjonistforening få nærmere beskjed på SMS.

Vi har også fått til en avtale med de lokale helsemyndighetene slik at vi kan starte orienteringer om helserelaterte temaer som er aktuelle for eldre. Nærmere tidspunkt vil komme i nær framtid. Videre vil vi den 14/9 ha møte med Eidsberg Sparebank der vi vil diskutere om vi kan innlede et samarbeid om kurs/orienteringer om økonomiske og juridiske emner som eldre kan finne interessante. Sparebanken har vist stor interesse for dette.

Dette kan bli en spennende høst!