Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Numedalsstevnet

Endelig er det igjen tid for Numedalsstevnet. Påmelding innen 13. juni til Arve Kristoffersen på tlf. 481 27 001 eller på e-post: arv-kri@online.no

Flesberg pensjonistforening inviterer Nore og Uvdal Pensjonistforening og Rollag og Veggli Pensjonistlag til NUMEDALSSTEVNET 2022 lørdag 18. juni kl. 13.00 på Flesberg samfunnshus

PROGRAM:

Ø Velkomst

Ø Hva skjer? Ved vår nye fylkesleder,

Oddbjørn Hoem

Ø Servering av småmat

Ø Musikk til hygge og dans

ved Trygve Ingebretsen

Ø Kaffe og kaker

Ø Utlodning

Ø Avslutning

Pris per pers:

Kr. 300 for medlemmer

Kr. 400 for ikke medlemmer   

VELKOMMEN!

Påmelding innen 13. juni til Arve Kristoffersen på 

tlf. 481 27 001 eller på e-post: arv-kri@online.no