Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Medlemsmøter i jan./febr. 2022

Avlysing i januar / Årsmøte i februar

Møtet vårt på Westland Hotel, torsdag den 27. januar 2022, med julemiddag, er dessverre avlyst av smittevernhensyn.

Vår neste anledning til treff er Årsmøtet, torsdag den 24. februar 2022, etter planen lagt til hotellet.

Dette iht. vedtak i styret i Lindås pensjonistlag 18/1.