Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Medlemsmøted 13.6.2022

Invitasjon til medlemsmøte 13. juni 2022

KJELSÅS PENSJONISTFORENING

Ønsker alle medlemmer velkommen til vårens siste medlemsmøte mandag 13/6 som holdes i Kjelsås Folkets Hus, Myrerveien 40 og starter kl. 18.00

Det blir allsang, servering, utlodning, quiz-konkurranse og sosialt samvær.

                             ARVID «Akke» STRAND

kommer og underholder med sin flotte stemme og kjente melodier i tillegg til gode historier.

Har du en selv en god historie, dikt eller liknende og bidra med til underholdning, er du hjertelig velkommen med det.

Nye og gamle medlemmer ønskes velkommen.

Minner samtidig om påmelding til Sandefjord / Strømstad tur 26. september 2022

Trenger du skyss til møtet, bruk ROSA bussen. Vi sørger for at du kommer hjem igjen!!

Oslo, 5. juni 2022

Styret