Medlemsmøte Tynset Pensjonistforening 26.10.2022 kl 11,00

Åse Ingeborg Borgos  ( lege )

Medlemsmøtet for oktober :

Tema : Søvn Søvn, trenger vi det, og hvorfor. V/ Borgos

Åresalg

Nye og gamle medlemmer er hjertelig velkommen.

Ikke-medlemmer er også velkommen ! Kanskje de ville bli medlem etter hvert ?

Skrive et eller annen i blokken.