Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Medlemsmøte torsdag den 30. september

Høstens første medlemsmøte nærmer seg.

Vi ønsker velkommen til møte med foredrag v/Per Anders Nordengen. Tema: «Om å eldes med begeistring».

Underholdning v/Dag Åsbjørn Johansen.

Sosialt samvær, bevertning og utlodning.

Håndverkeren Selskapslokaler, inngang Schwenckegata, 5 etg.

Inngangspris: Medlemmer kr. 150, ikke medlemmer kr. 200.

Påmelding senest 27/9, fortrinnsvis via SMS (alt. telefon) til Reidun Nålby, mobilnr. 977 86 027 eller rsnalby@gmail.com.

Styret i Drammen Pensjonistforening