Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Medlemsmøte på museet 27.09.21

Vi er igang med medlemsaktivitetene og holder medlemsmøte på De Samiske Samlinger.

Lege Máret Lájlá Nedrejord vil orientere om kulturell kompetanse blant helsepersonellet i kommunen. Utlodning, kaffe og kaker. Museet viser bilder fra 30, 40 og 50-tallet, og vil ha pensjonistene med på å gjenkjenne personene på bildene

Vel møtt!