Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Medlemsmøte på Bergen Bibliotek

"Litt av en by"

Bergen pensjonistforenings medlemsmøte 16. september 2021

Bergen Pensjonistforenings medlemsmøte torsdag 16. september kl. 1200-1430 holdes på

BERGEN OFF. BIBLIOTEK

Merk deg at møtelokalet er endret til Bergen bibliotek i Strømgaten.

Tema for møtet blir "Data og smarttelefoner".

Biblioteket orienterer om sitt samarbeidsprosjekt med AmalieSkrams skole om opplæring der våre medlemmer er målgruppen. Og om andre gode tilbud som biblioteket har.

Ellers vanlige lagssaker.

Velkommen på biblioteket klokken 12:00

Vi tror at det nå endelig kan arrangeres møter for alle medlemmer som har vaksine og dermed Koronapass. Eller en negativ test som er mindre enn 24 timer gammel.

Vh styret