Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Medlemsmøte på Beassi

Elvebåt på Karasjohka

På medlemsmøtet drøftes vanlige foreningssaker.

Medlemsmøtet får besøk av nasjonalparkforvalter Jørgen Eira Solbakke i Anárjohka nasjonalpark - Anárjoga álbmotmeahcci. Han vil orientere om forvaltningen av verneområdet. Vel møtt.