Medlemsmøte på Beassi

Elvebåt på Karasjohka

På medlemsmøtet drøftes vanlige foreningssaker.

Medlemsmøtet får besøk av nasjonalparkforvalter Jørgen Eira Solbakke i Anárjohka nasjonalpark - Anárjoga álbmotmeahcci. Han vil orientere om forvaltningen av verneområdet. Vel møtt.