Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Medlemsmøte med foredrag

Møteinnhold

Pensjonistforbundet har som mål å få teknologiambassadører i alle landets kommuner. Gudmund Nyrud fortelle hva en teknologiambassadør er. 

Orientering om julebord, turer og aktiviteter.

Siste frist for påmelding til teaterstykket Mamma Mia på Folketeateret inkludert middag på Galleriet Oslo restaurant.

Servering av kaffe og snitter.

- Loddsalg.

- Sang