Medlemsmøte med foredrag

Siggerud gård

Møteprogram

Vi får besøk av Torgunn og Tove fra Nordre Follo kommune avdeling seniorfritid. De vil orientere om tilbudene i kommunen.

Pensjonistforbundet har et prosjekt for å få teknologiambassadører i alle kommuner som skal fremme velferdsteknologi og digitale løsninger for pensjonister. Gudmund, som har vært på kurs, vil orientere om dette.

Orientering om julebord, turer og aktiviteter.

Servering av kaffe og snitter.

- Loddsalg.

- Sang