Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Medlemsmøte med foredrag

Siggerud gård

Møteprogram

Vi får besøk av Torgunn og Tove fra Nordre Follo kommune avdeling seniorfritid. De vil orientere om tilbudene i kommunen.

Pensjonistforbundet har et prosjekt for å få teknologiambassadører i alle kommuner som skal fremme velferdsteknologi og digitale løsninger for pensjonister. Gudmund, som har vært på kurs, vil orientere om dette.

Orientering om julebord, turer og aktiviteter.

Servering av kaffe og snitter.

- Loddsalg.

- Sang