MEDLEMSMØTE MANDAG DEN 25.04 KL 11

Medlemsmøte mandag den 25.04 kl 11

Styret inviterer til Medlemsmøte mandag den 25.04 kl 10 på Pensjponisten

Nye som gamle medlemmer velkommen

Ta med gevinster (husk tøyposen).

VELKOMMEN