MEDLEMSMØTE MANDAG DEN 21. MARS KL 11 PÅ PENSJONISTEN

Styret innkaller til medlemsmøte MANDAG den 21. mars kl 11 på Pensjonisten.

Styret innkaller til medlemsmøte MANDAG den 21. mars kl 11 på Pensjonisten.

Gamle som nye medlemmer ønskes velkommen!

Hans Hatle presenterer sin bok om sin barndom og oppvekst i Kirkenes.

Ta med gevinst! (Husk tøyposen)

VEL MØTT!

Pensjonisten er åpen:

Onsdag og fredag fra 08.30 til kl 13.00

TYDELIG – STERK - SYNLIG – DET ER PENSJONISTFORBUNDET – MELD DEG INN I PENSJONISTFORENINGEN