Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

MEDLEMSMØTE Mandag 4.10.21

MEDLEMSMØTE

Kirkenes Pensjonistforening inviterer til medlemsmøte MANDAG den 4. 0ktober kl 11 på Pensjonisten.

Gamle som nye medlemmer ønskes velkommen!

Ta med gevinst! VEL MØTT!

Gamle som nye medlemmer ønskes velkommen!

Ta med gevinst!

VEL MØTT!