Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Medlemsmøte i Songdalen Pensjonistforening

Songdalen Pensjonistforening har første møte i 2022 tirsdag 25. januar kl 1600 i Bestestua.

Hele programmet er ennå ikke klart, men vi får besøk av ordfører Jan Oddvar Skisland.

Det blir mat, musikk og utlodning.

Mer om programmet vil komme senere.

Alle er hjertelig velkommen!