Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Medlemsmøte i Lindås pensjonistlag

Westland Hotel - torsdag 25. november 2021

Lindås pensjonistlag inviterer til medlemsmøte, torsdag 25. november 2021, kl. 16;00, på Westland Hotel. Program: Presentasjon av NAV. Reidar Konglevoll underheld med song og musikk. Det vert servering av snittar og kaffe, og info. frå styret. Prisen er kr. 100,- pr. person som betalast til vår konto nr. 3640 07 21844. Påmelding til Arne Aven tlf. 918 52 483 eller e-post aaven@online.no innan tirsdag 23. nov. Vel møtt!