Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Medlemsmøte i Kristiansund Pensjonistforening

Fra Gamle Innlandet, Heinsagt 11 og 13

Medlemsmøte

Torsdag 28.4.22 vil det være medlemsmøte for Kristiansund Pensjonistforening.

Tema er eldre og digitalisering, innlegg ved Stine Hauvik