Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Medlemsmøte for Ski Pensjonistforening 16. november 2021

Adresse: Rådhussvingen 3, Ski

Program:

Kjell Magne Ellingsen underholder oss med et humørfylt kåseri.

Åresalg / pakker

Påmelding til årets julemøte, kr 150,-.

Vi oppfordrer våre medlemmer til å betale til Ski Pensjonist-foreningens bankkonto.