Medlemsmøte med Foredrag

Digihjelpen fra Gjøvik Kommune kommer og infomerer om.

1)Digitalt utenforskap,hva handler det om og hvorfor er det et problem?

2)Hvorfor og hvordan bør man forberede seg på å bo lengre hjemme når man blir eldre?

Ellers som vanlig er det god servering,loddsalg og Svein vil informere om Julebordet i Desember.

Hjertelig Velkommen