Medlemsmøte i dag 29.september kl.1645 på Tofte Samfunnshus

Tema i dag er Hurum bo - og omsorgssenter.

Vi får besøk av ansatte fra velferd, brann og velferdsteknologi.