Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Medlemsmøte 28.april 2022

møte

Ønsker alle velkommen til medlemsmøte i Skjetten Pensjonistforening

Den 28.april.2022 kl 14:00 adr. Statsråd Ihlens vei 113 a

I dag har vi besøk av Håvard Jernskaug som skal fortelle oss om tekniske hjelpemidler for eldre.        

Nytt fra Pensjonist forbundet.

Påmelding til tur til Prøysen huset 7 juni 2022.

Enkel servering

Åresalg

Styret