Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Medlemsmøte 28. september kl 1600

Songdalen Pensjonistforening inviterer til medlemsmøte tirsdag 28. september kl 1600.

Willy Dag Ernst og Tor Magne Vesterli underholder med "Musikk for fløyte og piano fra Wienerklassismen".

Hanne Hellvik forteller og viser bilder fra sin arbeidsperiode i Nigeria.

Ord for dagen.

Bevertning - Sang og musikk.

Velkommen!