Medlemsmøte

Hei!

Minner om medlemsmøte torsdag den 9. mars kl. 18.00 på Glenghuset.

Foredrag ved Lars Erik Gutubakken fra Sarpsborg brannvesen: "Brannsikring i hjemmet". Trond Ivar Hansen står for musikken og det blir allsang. Kaffe og "noe attåt", quiz og loddsalg. Fint med gevinst. Vi har nå Vipps.

Hilsen styret.