Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Medlemsmøte 19.mai kl 1800

Foto OH - vi må ta ansvar for oss selv

Velkommen til medlemsmøte

Besøk fra Innovasjonssenteret, har tema Hjelp oss å hjelpe.

v/ Bjarte Løfaldli, Mari M Sandbakk og Signe Sefland

Musikk av John Kinn

Enkel servering, utlodning

Velkommen

Styret