Sommeren er på hell, og vi starter opp igjen med våre vanlige aktiviteter. Første møte blir onsdag 17.08., på Arbeidsstua FBSS

REFERAT

Medlemsmøte 17.08.2022 på Arbeidsstua, FBSS

35 medlemmer tilstede. Leder ønsket velkommen til første møte etter sommeren.

Protokoll fra medlemsmøte i mai opplest og godkjent.

Orienteringer:

·      Vi kan fortsatt bruke Arbeidsstua som møtelokale, fram til de starter med ombygging innvendig i denne delen.

·      Det har vært en aktiv sommer for flere i foreningen, leder takker alle som har bidratt med dugnadsarbeid for frivilligheten.

·      I forbindelse med påbygginga ved FBSS er sansehagen og plattingen der som Pensjonistforbundet har stått for, fjernet. Dermed er nok sansehagen historie.

·      Det er blitt endring i møteprogrammet, enhetsleder HRO er forhindret fra å komme på dette møtet for å orientere om planen «Leve hele livet». Programmet utover høsten ser slik ut: 21.09. kommer ordfører Langtjernet, 19.10. HRO-leder Tuveng, 16.11. Johan Sundberg og Stein Nygaard (sang og musikk)

·      Ny pris på kontingent fra 1.07. og ut året: ½ pris for nye, dvs. 235kr, gratis ut året fra oktober dersom det betales for 2023.

·      Innkalling til ledersamling 26. og 27. september i Trysil. John O. og Kjellaug drar, Svein L. er vara.

Widar viste bilder, de fleste fra skolejubileet i 1989, da elever fra hele bygda hadde gammeldags skole i Ryeng. Mange av elevene ble identifisert.

Kaffe og kaker. Åresalg. Det kom inn 3450kr i kontanter pluss noe på Vipps.

Musikkinnslag v/Birgit, som spilte to nydelige stykker for oss på piano.

Undertegnede leste opp fra «Viljen», referat fra bussturen tidligere i sommer. Birgit overtok «Viljen», så da kommer det kanskje noe fra henne der på neste møte.

Neste møte blir 21.09.

Liv Nymoen

referent