Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

MEDLEMSMØTE onsdag 31 august 2022

Norske flaggfarger !

Informasjon !
Vi er godt igang og fortsetter med månedlige medlemsmøter !

Underholdning ved Johan Christer Novsjø m/Dan Linden ved piano.

Medl.møte varer ca. 20 min.

Servering: snitter - kaffe og kake

Åresalg (ta med pakke)

Gratis adgang - VELKOMMEN !

Det er bestilt 4 turer resten av året, første 14 juni - se hjemmesiden.

Medl. møtene er siste onsdag i hver måned ( ikke juni,juli,desember)

neste: 28 september - 26 oktober - 30 november