Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Skansen grendehus

Medlemsmøte. Skansen grendehus. Vidar Møllerud spiller. Kjell Korbøl kommer og tar noen viser med gitaren fra egne viser. Servering som vanlig. Utlodding. Ta gjerne med venner.

Aller er velkommen.