Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Medlems-/Årsmøte torsdag 24. februar

Velkommen til medlemsmøte og foreningens formelle Årsmøte

Vi starter med medlemsmøte, hvor prosjektdirektør Rune Aksel Abrahamsen holder foredrag om «Nye Drammen Sykehus». Det nye sykehuset, som åpnes i mai 2025, erstatter dagens Drammens sykehus og Blakstad sykehus. Det skal fortsatt være lokalsykehus med områdefunksjoner og skal ha integrerte lokaler for somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

ÅRSMØTE – Dagsorden

1. Åpning

2. Konstituering

3. Årsberetning 2021

4. Regnskap 2021

5. Aktivitetsplan

6. Valg

7. Innkomne forslag

Tid: Torsdag 24. februar, kl. 12.00-15.00.

Sted: Håndverkeren Selskapslokaler, inng. Schwenckegt., 5.etg.

Pris: Medlemmer kr. 150, ikke medlemmer kr. 200.

Lett lunsj inkludert. Husk kontanter til loddsalget. Gjeldende smittevernregler blir fulgt. 

Bindende påmelding senest 21. februar til Laila Bjørhall, SMS/mobil 932 33 334 eller laibjor@icloud.com.

Unngå kø; betal til konto 1506.47.89314 før fristen.

Hilsen Styret