Medlemmene i NAV Innlandet pensjonistforening inviteres til 4 dagers tur til Stockholm

Kungliga slottet i Stockholm (privat bilde Jonny Nordby)

Invitasjon med detaljer er sendt ut til alle medlemmene på e-post eller vanlig post.

PÅMELDINGSFRIST ER 1. APRIL 2023