Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Mat og måltid på institusjoner

Samarbeidsutvalget mellom pensjonistforeningene i IØK vil i samarbeid med våre lokale helsemyndigheter arrangere et åpent møte i kommunestyresalen i Askim den 23. mars kl 15.00.

Tema for møtet er mat og måltider for beboere på sykehjem og til hjemmeboende. Pensjonistforbundet tok opprinnelig initiativet til at slike møter bør finne sted rundt om i landet, og tema er også sentralt i vår kommunes Leve hele livet prosjekt.

Kartlegginger på landsbasis viser at 20-70% av beboerne på institusjoner ikke får i seg nok næring. Det er et faktum at eldre trenger mer næringsrik mat enn yngre. For lite proteinrik mat medfører svekket muskulatur og allmenntilstand. Dette problemet har vært framme i media den siste tiden, og vi ønsker også å fokusere på dette tema i vårt lokalsamfunn.

Dette bør være interessant både for oss eldre som står på terskelen til en livsfase der man vil trenge hjelp i hverdagen, og for pårørende som har sine kjære på institusjoner.

På dette møtet vil fagfolk fra den kommunale helsetjenesten orientere om Leve hele livet reformen og om mat og måltider i institusjoner og til hjemmeværende. Vi vil alle en gang trenge hjelp, og fagpersonell vil gjerne samarbeide med oss om dette.