MARKERING FORAN STORTINGET TIRSDAG 7. JUNI

MARKERING FORAN STORTINGET TIRSDAG 7. JUNI

Det er gitt et enstemmig og entydig JA til at Pensjonistforbundet igjen skal markere seg foran Stortinget.

Datoen er satt til tirsdag 7. juni – kl. 12-13.

 Vi legger alt til rette for at PENSJONISTENE KAN HEVE STEMMEN denne dagen. Scene, lyd, bannere, plakater etc. vil være på plass.

Hvorvidt markeringen blir en suksess, avhenger av at vi sammen klarer å mobilisere medlemmene til å møte opp.

Det settes opp gratis buss fra Elverum denne dagen, med avgang fra Norsk Skogmuseum kl. 08:00, til Oslo.

Bussen vil gå via Solør og Kongsvinger til Oslo.

De som ønsker å delta må melde seg til Eldar Otterstad, tlf. 915 15 997,

eller Ingebrigt Henningsen, tlf. 951 72 033. Ta med drikke.

Frist påmelding innen 25. mai !