Møtedatoer for hausten -22

30 sept. : Haustfest Bremangerhallen kl. 1730

9 nov. : Møte på Havlys kl. 17.14

14 des. : Julemiddag på Havlys kl. 1715