Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Møte i Songdalen Pensjonistforening

Songdalen Pensjonistforening har årsmøte i Bestestua tirsdag 22. februar 2022 kl 1600.

Formell innkalling vil komme senere.

"Svisker på mange strenger" ved Asbjørn Arntsen og Kari-Andrea Berglund Larsen.

Mat, musikk og utlodning.

Velkommen!