Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Møte/Hyggekveld

-Mads Ljøgodt med foredraget "Var alt bedre før" -Rune Melby spiller

Det blir servering og åresalg

Inngang kr 100,- (Gjerne kontanter)

Velkommen !