9.3.22

Møte på Roverud Samfunnshus 9.3. kl 16.30. Pasientombud Tom Østhagen kommer og snakker om pasienters rettigheter. Bevertning. Utlodning