Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Lederkonferanse

Velkommen til ledersamling den 4. november på Clarion Ernst Hotel i Kristiansand kl. 10-16. Vi har nå fått påmelding fra så og si alle lokallaga, og bortsett fra Flekkefjord Pensjonistklubb og Hidra Pensjonistforening, som er opptatt med Arja Saijonma-konsert den dagen, så er nesten alle lokallaga representert med to personer fra styret. Vi gleder oss!

4. november 2021 på Clarion hotell Ernst, Rådhusgt. 2, Kristiansand.

Konferansen begynner kl 1030 og ventes å vare til ca kl 1600.

Fylkesforeningen dekker alle utgiftene, men vi ber om at kjøring med egen bil blir samordnet best mulig (lokallagslederne bes koordinere dette).

Programmet for konferansen er slik:

Kl  1000-1030 Ankomst og registrering (her blir det servert kaffe og rundstykke)

 « 1030-1045 Velkomst og presentasjon

 « 1045-1230 Kontakten mellom fylkesstyret og lokallagene

Innspill fra tre lokallag: Hvordan komme i gang etter pandemien; hvordan er aktiviteten og hvilke forventninger har lokallaget til fylket?

Innspill fra fylkesorganisasjonen, så en liten kaffepause

Drøfting i grupper

 « 1230-1315 Lunsj

 « 1315-1400  Oppsummering fra gruppene

 « 1400-1500 Ansiktet utad

Hvordan få oppmerksomhet om det vi driver med? - Kontakt med medlemmer -   Hvordan bli flere?

 « 1430-1440 Liten kaffepause m/kake

 « 1440-1500 Ansiktet utad forts.

 « 1500-1545  Aktuelle satsinger og prosjekter (Fylkesmannsmidlene, Sterk og stødig, helsekonferansen på Agder, sammenslåingsfest og sykkelturen -22, for å nevne noe)

 « 1545-1600 Oppsummering – Avslutning

Påmelding til konferansen skal skje til Pensjonistforbundet Agder innen 14. oktober 2021 pr. tlf 947 88 531 eller e-post: agder@pensjonistforbundet.no