Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Kulturtreff i Sør-Troms

Harstad 29. september 2023

Invitasjon går til lokalforeningene i Pensjonistforbundet Troms sin region Sør-Troms, og nærliggende pensjonistforeninger.

 En del av vår kultur er å møtes «på lokalet» i festlig lag med musikk, dans og lotteri.

Middag kl.18.00. Dans fra kl. 19.30 til ca. kl.23.00

Pris pr. person kr. 450,- som dekker inngang, underholdning, bespisning og dansemusikk.

Musikk:  «Leif Hugo Hansen»

Bindende påmelding ved innbetaling til konto 4750 70 07097 innen 15. september.

Ved samlet bestilling må navnene til de påmeldte noteres, eller sendes meg på epost eller sms.

Spørsmål kan rettes til Else Sørensen, else.sorens@gmail.com eller tlf. 41042011.

 Vi ber hver enkelt å informere videre om Kulturtreffet i Harstad.

 Fint om dere tar med gevinster til lotteriet

Alle er hjertelig velkommen. Vi har plass til 70 personer, så ta med partner, venner og bekjente. Det er ikke krav om medlemskap i Pensjonistforbundet, men skulle det bli stor pågang vil medlemmer bli prioritert.

 Med vennlig hilsen

Kulturutvalget v/Else Sørensen