Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Kirkekaffe og middag

Gammelkirka i Karasjok, de eldre møtes i nykirka

Pensjonistforeningen i samarbeid med menigheten, markerer eldres dag, ved å invitere de eldre til middag og kaffe i kirkas menighetssal. Arrangementet er finansiert med midler fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Umiddelbart etter gudstjenesten serveres middag og kaffe. De som trenger skyss kan kontakt foreningens styremedlemmer.

Tilbudet er tilgjengelig for alle pensjonister og er gratis.