Innkalling til årsmøte

Årsmøte i Kvaløya og omegn pensjonistforening avvikles onsdag 25. januar 2023 kl. 19:00 på Kvaløysletta sykehjem

Saker til behandling i årsmøtet er:

1) Årsberetning 2022

2)Regnskap 2022 og budsjett 2023

3) Innkomne saker

4) Valg.

Sakspapirer til årsmøtet kan fås ved henvendelse til sekretær Trond R. Larsen (e-post:trrlars@gmail.com, mobil 46879370). Dere vil i så fall bli tilsendt på e-post (oppgi e-post ved henvendelse).

Etter årsmøtet avvikles medlemsmøte der vi sammen planlegger aktiviteter for første halvår.