Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Happy days med Tor og Rune

Gratis konsert for pensjonister og eldre over 65 år med Tor Endresen og Rune Larsen.

Det er dessverre ikke noen billetter igjen.