Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Høstsamling for folkehelsekontakter,leder,eldreråd

Granvin Kulturhus i Seljord

Regional høstsamling for ledere,folkehelsekontakter,eldreråd

Invitasjon til regionale høstsamlinger i Øvre og Nedre Telemark

23. september på Granvin kulturhus i Seljord og 18. november i det nye fylkeshuset i Skien.

Begge dager fra kl. 10.00 til 14.30. Oppmøter fra kl. 09.30 for registrering, rundstykke og kaffe.

Målgruppe: Folkehelsekontakter, ledere av eldrerådene, ledere og medlemmer av lokallaga.

PROGRAM FOR DAGEN:

kl. 10.00                     Åpning av høstsamlingen ved leder av folkehelseutvalget i Pensjonistforbundet Telemark John Arne Rinde

kl. 10.05-11-15          «Rus og psykiatri, også et problem for eldre». Innlegg med tilhørende debatt ved tidligere fagsjef i Sykehuset Telemark Arne Johannesen, medlem av folkehelseutvalget.

kl. 11.15-12.15          Matservering, kaffe og samtaler rundt bordene.

kl. 12.15-13.00          Orientering om prosjektet «Samfunnskontakt for en aktiv alderdom» ved prosjektleder Ketil O. Kiland, Pensjonistforbundet Telemark.

kl. 13.00-13.15          Beinstrekk.

Kl. 13.15-14.15         «Planprosesser i kommunene, hvordan påvirke og arbeide med disse» ved Lene Hennum/Kjersti Berg, Vestfold og Telemark fylkeskommune.

kl. 14.15-14.30          Oppsummering og avslutning.

Påmelding til Pensjonistforbundet Telemark.

Telefon 35527780/91731081 tirsdager og torsdager 10-14 eller telemark@pensjonistforbundet.no Vi forventer at alle lokallagene kan være representert på en av dagene. Dere velger selv hvor det passer best for dere å delta mht dato og sted.Smittverntiltakene vil bli ivaretatt.Velkommen til inspirerende dager!

Med hilsen Pensjonistforbundet Telemark

John Arne Rinde , leder av folkehelseutvalget