Foredrag av Ingrid Wisløff Jæger

Ingrid Wisløf Jæger - i gamle dager.

Ingrid Wisløf Jæger vil holde et foredrag om gamle dager. De vil si på 60 tallet.

Det blir beverting.

Vi kommer tilbake med mer Informasjon