Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Årets Eldredag

Den 30. september vil Eidsberg Pensjonistforening arrangere den årlige Eldredag med underholdning og god bevertning. Kjell Erik Kristiansen vil komme og fortelle om sine mange opplevelser gjennom et langt liv som speaker på ulike arrangementer verden rundt. Dessuten vil vi få sang og musikk av Harder Sandvik. Gled dere!

I år vil vi arrangere Eldredagen på klubbhuset til Mysen IF, og vi samles kl. 17.00.

Alle er hjertelig velkomne.