Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Eldredag 02.10.2022

Pensjonistforeninga planlegger markering av eldredagen 2022. Markeringa er lagt til søndag 2. oktober, og Smøla Eldreråd har utnevnt ei arbeidsgruppe som vil planlegge dagen i detalj. Planleggingsgruppa består av varamedlemmer til Eldrerådet: Åse Neerland, Asbjørg Kanestrøm og Bjørn Ivar Hannasvik.

Markeringa skal bli en eldrefest i Vestsmøla Samfunnshus, Bakkamyra. Her blir det underholdning, sang og musikk, servering og utlodning. Utfyllende program kommer i måned-skiftet august september.

Halstein Spjelkavik