Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Ekstraordinært årsmøte på Dalheim

Ekstraordinært årsmøte 12.10.21

Hurdal Seniorforening holder ekstraordinært årsmøte på Dalheim 12.oktober 2021, kl. 1800.

Saker:

Godkjenning av årsmøtet 19.mai 2021.

Sakspapirer legges fram på møtet.

Kaffepause med utlodning.

Kr 100,- pr deltaker

Seniordansen Hurdal underholder.

Allsang

Mvh

Styret