Ekstraordinært årsmøte og medlemsmøte

Ekstraordinært årsmøte og medlemsmøte

Foredrag, musikk, bevertning og utlodning. Ta med gevinst